ชื่องานแสดงสินค้า: DUBAI GULF FOOD
  วันที่เข้าร่วม: 2016 .2
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: AE
  การแนะนำ: LOOKING FORWARD TO SEE YOU THERE!!
  ชื่องานแสดงสินค้า: ANUGA
  วันที่เข้าร่วม: 2015 .10
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: DE
  การแนะนำ: LOOKING FORWARD TO SEE YOU THERE!!
  ชื่องานแสดงสินค้า: Anuga
  วันที่เข้าร่วม: 2011 .10
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: DE
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้