GASCON VERMUYTEN SL
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory Information

Factory Size: 3,000-5,000 square meters
Factory Country/Region: C/Basaldea 7 - Pol. Ind. de Jundiz
No. of Production Lines: 4
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: US$2.5 Million - US$5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
VEGETABLE CREAM 5000000 6000000 Liter/Liters
Gửi email cho nhà cung cấp này