GASCON VERMUYTEN SL
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 SGS MANUFACTURING AND FILLING OF FROZEN AND UHT FOOD PREPARATIONS - NON DAIRY MADE WITH VEGETABLE FATS. 2012-12-28 ~ 2015-12-28
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
TOPPING EXPRESS BY VERMUYTEN 54869 TOPPING EXPRESS BY VERMUYTEN 2013-08-01 ~ 2015-06-10
TOPPING ROYALE BY VERMUYTEN 54870 TOPPING ROYALE BY VERMUYTEN 2013-08-01 ~ 2015-08-01

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này